Specialisten på begagnade HPLC-utrustningar!

 

Elsichrom AB

Valloxvägen 43

SE-741 42 Knivsta

 

Tel: 018 - 34 18 80

Fax: 018 - 34 18 79

info@elsichrom.se

jorgen@elsichrom.se

 

ELSICHROM marknadsför begagnad HPLC-utrustning och andra begagnade analytiska labinstrument. Andra viktiga produkter är reservdelar för HPLC-pumpar, detektorer och automatinjektorer samt HPLC-kolonner. Som experter inom HPLC och jonkromatografi kan vi designa och underhålla system som är helt anpassade till era applikationsbehov. Grundidén är att tillhandahålla bästa möjliga lösning till lägsta tänkbara pris! Metodutveckling, annan konsultverksamhet inom kromatografi samt service av alla fabrikat av äldre HPLC-utrustning är en annan viktig del av vår verksamhet.

Vårt huvudintresse och vår specialitet är kromatografi (HPLC, GC, IC). Förutom försäljning av begagnade instrument, marknadsför vi nya lågprissystem för HPLC, tillbehör som kopplingar och kapillärer i PEEK och stål, vialer och sprutfilter samt HPLC-kolonner i vårt program. Vi levererar reservdelar till alla HPLC-fabrikat, kolvar, kolvpackningar, ventiler, deuteriumlampor mm. Hör av er per mail eller telefon så skickar vi informa-tion och priser!

Nyutveckling!

Smartsaver


Den här nya "solvent savern", SmartSaver från Biotech är en skänk från ovan i dessa tider av
ekonomiska kriser och höga lösningsmedelspriser. Med en mycket liten investering kan ni spara en förmögenhet på era elueringsmedel för HPLC.
Ladda in ett signaltröskel-värde och en tidsfördröjning till Smart Saver från din dator med medföljande program, koppla loss och montera in enheten i ditt HPLC-system och det är klart att köra. Repetera proceduren och placera en Smart Saver på vart och ett av dina HPLC-system! All acetonitril eller annan eluent kommer att återvinnas före och efter analysen samt under hela tiden som signa-len ligger på baslinjen.